:: เมนูหลัก
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 หน่วยที่ 1 โลกของเว็บเพจและเว็บไซต์
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 เว็บเพจคืออะไร
 การทำงานของเว็บเพจ
 คำศัพท์เกี่ยวการสร้างเว็บเพจ
 โปรแกรมที่ใช้สร้างเว็บเพจ
 หลักการออกแบบเว็บเพจ
 การออกแบบเว็บไซต์
 ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์
 แบบฝึกหัด
 แบบทดสอบหลังเรียน
 หน่วยที่ 2 เริ่มต้นกับ HTML
 หน่วยที่ 3 การจัดการข้อความ
 หน่วยที่ 4 การใช้ลิสต์สร้างรายการ
 หน่วยที่ 5 การแทรกภาพ
 หน่วยที่ 6 การสร้างตาราง
 หน่วยที่ 7 การเชื่อมโยงเว็บเพจด้วยลิงค์
หน่วยที่ 8 การใช้งานไฟล์วีดีโอและเสียง
 หน่วยที่ 9 การสร้างฟอร์ม
 แบบทดสอบหลังเรียนเรียน
:: หน่วยที่ 1 โลกของเว็บเพจและเว็บไซต์
        เว็บเพจ เป็นเอกสารที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งประกอบไปด้วยข้อความ ภาพ เสียง และวีดีโอผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในปัจจุบันนำมาใช้ประโยชน์หลายอย่าง เช่น ข่าวสารความรู้ความบันเทิง ประชาสัมพันธ์ การเงิน การลงทุนฯลฯ โดยสร้างขึ้นด้วยภาษา HTML ซึ่งสามารถเขียนใน Text Editor ทั่วไป อย่าง Notepad หรือ โปรแกรม Web Editor อย่าง Dreamwebver Webpag Marker

1. บอกความหมายของเว็บเพจได้
2. อธิบายประโยชน์ของเว็บเพจได้
3. อธิบายขั้นตอนการทำงานของเว็บเพจได้
4. บอกความหมายศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างเว็บเพจได้
5. อธิบายหลักการออกแบบเว็บไซต์ และการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ได้  
6. อธิบายขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์ได้
7. มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานอินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นระบบการสื่อสารที่ได้รับความนิยมทั่วโลก และเพิ่มความนิยมขึ้นอย่างรวดเร็ว  ทำให้บริษัท องค์กร และธุรกิจต่างๆ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ต่างมีความจำเป็นที่ต้องมีเว็บไซต์ของตนเอง ให้โลดแล่นอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อันหมายถึงความพร้อมในการเปิดรับเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ก้าวสู่ความสำเร็จบนโลกของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต


(ที่มาของภาพ:https://digital.premierit.com/services/responsive-design)