:: เมนูหลัก
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 หน่วยที่ 1 โลกของเว็บเพจและเว็บไซต์
 หน่วยที่ 2 เริ่มต้นกับ HTML
 หน่วยที่ 3 การจัดการข้อความ
 หน่วยที่ 4 การใช้ลิสต์สร้างรายการ
 หน่วยที่ 5 การแทรกภาพ
 หน่วยที่ 6 การสร้างตาราง
 แบบทดสอบก่อนเรียน
เริ่มสร้างตาราง
 การปรับขนาดตาราง
 การกำหนดความกว้างของคอลัมน์
 การใส่หัวเรื่องให้กับตาราง
 การใส่ข้อความกำกับตาราง
 การกำหนดระยะห่างของช่องเซลล์
 การผสานเซลล์
 การใส่พื้นหลังให้กับตาราง
 การจัดตำแหน่งตารางและข้อมูล
 การใส่รูปภาพในตาราง
 การแบ่งส่วนตาราง
 แบบฝึกหัด
 แบบทดสอบหลังเรียน
 หน่วยที่ 7 การเชื่อมโยงเว็บเพจด้วยลิงค์
หน่วยที่ 8 การใช้งานไฟล์วีดีโอและเสียง
 หน่วยที่ 9 การสร้างฟอร์ม
 แบบทดสอบหลังเรียนเรียน
:: หน่วยที่ 6 การสร้างตาราง (Table)

การนำเสนอข้อมูลในเว็บเพจด้วยตาราง จะทำให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น สามารถเปรียบเทียบความแตกต่าง ของข้อมูลได้อย่างชัดเจน และมีความเป็นระเบียนมากขึ้น


1. บอกความหมายคำสั่งในการสร้างตารางต่าง ๆ ได้
2. สามารถใช้คำสั่งสร้างตารางได้
3. สามารใช้คำสั่งปรับขนาดของช่องตารางรูปแบบต่างๆได้
4. สามารถใช้คำสั่งกำหนดสีในช่องหรือกรอบของตารางได้
5. สามารถใช้คำสั่งใส่รูปภาพในพื้นหลังของตารางได้
6. สามารถใช้คำสั่งจัดข้อมูลในตารางทั้งแนวตั้งแนวนอนได้
7. สามารถสร้างตารางซ้อนตารางได้
8. สามารถใส่รูปภาพในตารางได้
9. อยู่อย่างพอเพียงการใช้ตาราง เหมาะสำหรับการนำเสนอข้อมูลจำนวนมาก เช่น ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ ยอดขายสินค้าของบริษัท หรือสรุปปริมาณสินค้าคงคลังที่ควรนำมาจัดในรูปแถวและหลัก

นอกจากนี้ตารางยังมีประโยชน์ในการช่วยจัดองค์ประกอบต่างๆ ในเว็บเพจให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการได้อย่างเป็นสัดส่วนอีกด้วย ดังตัวอย่างในรูป