:: เมนูหลัก
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 หน่วยที่ 1 โลกของเว็บเพจและเว็บไซต์
 หน่วยที่ 2 เริ่มต้นกับ HTML
 หน่วยที่ 3 การจัดการข้อความ
 หน่วยที่ 4 การใช้ลิสต์สร้างรายการ
 หน่วยที่ 5 การแทรกภาพ
 หน่วยที่ 6 การสร้างตาราง
 แบบทดสอบก่อนเรียน
เริ่มสร้างตาราง
 การปรับขนาดตาราง
 การกำหนดความกว้างของคอลัมน์
 การใส่หัวเรื่องให้กับตาราง
 การใส่ข้อความกำกับตาราง
 การกำหนดระยะห่างของช่องเซลล์
 การผสานเซลล์
 การใส่พื้นหลังให้กับตาราง
 การจัดตำแหน่งตารางและข้อมูล
 การใส่รูปภาพในตาราง
 การแบ่งส่วนตาราง
 แบบฝึกหัด
 แบบทดสอบหลังเรียน
 หน่วยที่ 7 การเชื่อมโยงเว็บเพจด้วยลิงค์
หน่วยที่ 8 การใช้งานไฟล์วีดีโอและเสียง
 หน่วยที่ 9 การสร้างฟอร์ม
 แบบทดสอบหลังเรียนเรียน
:: หน่วยที่ 6 การสร้างตาราง (Table)
การใส่รูปภาพในตาราง


การใส่รูปภาพในตาราง

การใส่รูปในตารางก็มีหลัการเดียวกันกับใส่รูปในหน้าเว็บเพจ เพียงแต่ในตารางเราต้องแทรกในแท็ก <td> เหมือนการแทรกข้อความลงในตาราง

Attribute
ชื่อแอททริบิวท์ img
ตำแหน่งแท็ก อยู่ในแท็กเปิด <td>...</td>
รูปแบบการใช้แท็ก <td>img src="url"</td>
value url            ตำแหน่งของรูปภาพ
                - ตำแหน่งที่อยู่ภา่ยในเว็บไซต์
                  (src="image.gif")
                - ตำแหน่งรูปภาพที่อยู่เว็บไซต์อื่น
                  (src="http://www.example.com/image.gif")

 


ตัวอย่างการใช้งาน
<body>


<table border="1" width="400" align="center">
    <caption>การแทรกรูปในตาราง</caption>
    <tr align="center"> <th>รูปที่ 1</th> <th>รูปที่ 2</th> <th> รูปที่ 3</th> </tr>
    <tr>
          <td><img src="img/pic1.jpg" width="170"></td>
          <td><img src="img/pic2.jpg" width="170"></td>
          <td><img src="img/pic3.jpg" width="170"></td>
  </tr>
</table>

</body>

การแสดงผล

จากตัวอย่างการแทรกรูปในตารางก็เหมือนกับการแทรกข้อความในตาราง แต่จะต่างตรงที่ถ้าขนาดรูปใหญ่กว่าขนาดของเซลล์ ตารางจะมีการขยายตามขนาดของรูปจึ่งจำเป็นต้องมีการกำหนดขนาดของรูปภาพให้พอดีกับเซลล์

 


วีดีโอ