:: เมนูหลัก
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 หน่วยที่ 1 โลกของเว็บเพจและเว็บไซต์
 หน่วยที่ 2 เริ่มต้นกับ HTML
 หน่วยที่ 3 การจัดการข้อความ
 หน่วยที่ 4 การใช้ลิสต์สร้างรายการ
 หน่วยที่ 5 การแทรกภาพ
 หน่วยที่ 6 การสร้างตาราง
 แบบทดสอบก่อนเรียน
เริ่มสร้างตาราง
 การปรับขนาดตาราง
 การกำหนดความกว้างของคอลัมน์
 การใส่หัวเรื่องให้กับตาราง
 การใส่ข้อความกำกับตาราง
 การกำหนดระยะห่างของช่องเซลล์
 การผสานเซลล์
 การใส่พื้นหลังให้กับตาราง
 การจัดตำแหน่งตารางและข้อมูล
 การใส่รูปภาพในตาราง
 การแบ่งส่วนตาราง
 แบบฝึกหัด
 แบบทดสอบหลังเรียน
 หน่วยที่ 7 การเชื่อมโยงเว็บเพจด้วยลิงค์
หน่วยที่ 8 การใช้งานไฟล์วีดีโอและเสียง
 หน่วยที่ 9 การสร้างฟอร์ม
 แบบทดสอบหลังเรียนเรียน
:: หน่วยที่ 6การสร้างตาราง (Table)
การปรับขนาดตาราง


การปรับความกว้างตาราง

จากตัวอย่างที่ผ่านมา ความกว้างของตารางจะขึ้นอยู่กับข้อมูลแต่ละช่องภายในตารางถ้าข้อมูลมากตารางก็จะขยายขึ้นถ้าข้อมูลน้อยตารางก็จะหดลง  อาจทำให้ตารางดูไม่สวยงาม เราสามารถกำหนดขนาดความกว้างของตารางได้เองดังนี้

Attribute
ชื่อแท็ก width
ตำแหน่งแท็ก อยู่ในแท็กเปิด <table>
รูปแบบการใช้แท็ก <table width="value">... </table>
value ค่ากำหนดเป็นตัวเลขมีหน่วยเป็นพิกเซล หรือ %

 


ตัวอย่างการใช้งาน
<body>
ตารางกว้างขนาด 200 <br>
<table border="1" width="200">
    <tr><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr>
    <tr><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr>
</table>
<br>
ตารางกว้างขนาด 70% <br>
<table border="1"width="70%">
    <tr><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr>
    <tr><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr>
</table>

</body>

การแสดงผล

จากตัวอย่างการกำหนดขนาดความกว้างของตารางสามารถกำหนดเป็นพิกเซล เช่น widht="200" , widht="200px" การกำหนดเป็นแบบ พิกเซล จะคงที่ไม่มีการขยายหรือลดขนาดตามหน้าจอบราวเซอร์ แต่หากกำหนดเป็น เปอร์เซ็นต์ ก็ได้เช่นกัน widht="80%"  การแสดงผลของตารางจะย่อขยายตามขนาดของบราวเซอร์


การปรับความสูงตาราง

เราสามารถกำหนดขนาดความสูงของตารางได้เช่นเดียวกับการกำหนดขนาดความกว้าง ด้วยแอททริบิวท์  height

Attribute
ชื่อแอททริบิวท์ height
ตำแหน่งแท็ก อยู่ในแท็กเปิด <table>
รูปแบบการใช้แท็ก <table height="value">... </table>
value ค่ากำหนดเป็นตัวเลขมีหน่วยเป็นพิกเซล หรือ %

ตัวอย่างการใช้งาน
<body >
ตารางสูงขนาด 200 พิกเซล<br>
<table border="1" width="200" height="300">
    <tr><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr>
    <tr><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr>
</table>

</body>

การแสดงผล

 

การกำหนดความสูงของตารางก็สามารถกำหนดเป็น เพกเซล หรือ เปอร์เซ็นต์ก็ได้ แต่การกำหนดความสูงของตารางไว้แน่นอน เมื่อข้อมูลที่อยู่ในตารางเยอะ ตารางจะขยายความสูงตามข้อมูลโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะแตกต่างกับความกว้างจะไม่มีการขยายตามข้อมูล 


วีดีโอ