:: เมนูหลัก
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 หน่วยที่ 1 โลกของเว็บเพจและเว็บไซต์
 หน่วยที่ 2 เริ่มต้นกับ HTML
 หน่วยที่ 3 การจัดการข้อความ
 หน่วยที่ 4 การใช้ลิสต์สร้างรายการ
 หน่วยที่ 5 การแทรกภาพ
 หน่วยที่ 6 การสร้างตาราง
 แบบทดสอบก่อนเรียน
เริ่มสร้างตาราง
 การปรับขนาดตาราง
 การกำหนดความกว้างของคอลัมน์
 การใส่หัวเรื่องให้กับตาราง
 การใส่ข้อความกำกับตาราง
 การกำหนดระยะห่างของช่องเซลล์
 การผสานเซลล์
 การใส่พื้นหลังให้กับตาราง
 การจัดตำแหน่งตารางและข้อมูล
 การใส่รูปภาพในตาราง
 การแบ่งส่วนตาราง
 แบบฝึกหัด
 แบบทดสอบหลังเรียน
 หน่วยที่ 7 การเชื่อมโยงเว็บเพจด้วยลิงค์
หน่วยที่ 8 การใช้งานไฟล์วีดีโอและเสียง
 หน่วยที่ 9 การสร้างฟอร์ม
 แบบทดสอบหลังเรียนเรียน
:: หน่วยที่ 6 การสร้างตาราง (Table)
การผสานเซลล์


การผสานคอลัมน์

การนำเสนอข้อมูลด้วยตารางบ้างครั้งเราจำเป็นต้องการการผสานเซลล์ของตารางเข้าด้วยกันเพื่อออกแบบตารางให้ดูงายและเข้าใจ ในการนำเสนอข้อมูลด้วยตาราง ในหัวข้อนี้จะเป็นการผสานคอลัมน์ด้วยหรือการรวมเซลล์ในแนวนอน แอททริบิวต์ colspan

Attribute
ชื่อแอททริบิวท์ colspan
ตำแหน่งแท็ก อยู่ในแท็กเปิด <td>...</td>
รูปแบบการใช้แท็ก <td colspan="value">... </td>
value จำนวนตัวเลขของเซลล์ เช่น 1, 2, 3

 


ตัวอย่างการใช้งาน
<body>


<table border="1" width="400">
    <caption> ผสานเซลล์ที 1 และ 2 ในแถวที่ 1</caption>
    <tr> <td colspan="2">&nbsp;</td>         <td>&nbsp;</td> </tr>
    <tr> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr>
    <tr> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr>
</table>


</body>

การแสดงผล

จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าในแถวที่ 1 จะมีจำนวนเซลล์เพียง 2 เซลล์ เนื่องจาก เราใช้คำสั่ง colspan  เพื่อรวมเซลล์ที่ 1 และ 2 เข้าด้วยกัน ถ้าสังเกตุจากคำสั่งใน แถวแรกเราจะเห็นแท๊ก <td> มีเพียง 2 แท๊กเท่าันั้น

 


วีดีโอ

การผสานแถว

ในหัวข้อนี้เป็นการรวมเซลล์ในแนวตั้งหรือเซลล์ที่อยู่คนละแถวนั้นเอง ซึ่งจะต้องเป็นแถวที่อยุ่ติดกันเท่านั้น โดยใช้แอททริบิวต์ rospan 

Attribute
ชื่อแอททริบิวท์ rowspan
ตำแหน่งแท็ก อยู่ในแท็กเปิด <td>...</td>
รูปแบบการใช้แท็ก <td rowspan="value">... </td>
value จำนวนตัวเลขของเซลล์ เช่น 1, 2, 3

ตัวอย่างการใช้งาน
<body >


<table border="1" width="400">
    <caption> ผสานเซลล์ที 1 ของแถวที่ 2 และ 3</caption>
    <tr> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr>
    <tr> <td rowspan="2">&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr>
    <tr>                           <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr>
</table>


</body>

การแสดงผล

จากตัวอย่างเซลล์ที่ 1 ของแถวที่ 2 และ 3 รวมกันเป็นเซล์เดียว และในแถวที่ 3 จะมีเพียง 2 เซลล์เท่านั้นเนื่องจากเซลล์ที่ 1 ได้ไปรวมกับเซลล์ที่1 ของแถวที่ 2


วีดีโอ