:: เมนูหลัก
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 หน่วยที่ 1 โลกของเว็บเพจและเว็บไซต์
 หน่วยที่ 2 เริ่มต้นกับ HTML
 หน่วยที่ 3 การจัดการข้อความ
 หน่วยที่ 4 การใช้ลิสต์สร้างรายการ
 หน่วยที่ 5 การแทรกภาพ
 หน่วยที่ 6 การสร้างตาราง
 แบบทดสอบก่อนเรียน
เริ่มสร้างตาราง
 การปรับขนาดตาราง
 การกำหนดความกว้างของคอลัมน์
 การใส่หัวเรื่องให้กับตาราง
 การใส่ข้อความกำกับตาราง
 การกำหนดระยะห่างของช่องเซลล์
 การผสานเซลล์
 การใส่พื้นหลังให้กับตาราง
 การจัดตำแหน่งตารางและข้อมูล
 การใส่รูปภาพในตาราง
 การแบ่งส่วนตาราง
 แบบฝึกหัด
 แบบทดสอบหลังเรียน
 หน่วยที่ 7 การเชื่อมโยงเว็บเพจด้วยลิงค์
หน่วยที่ 8 การใช้งานไฟล์วีดีโอและเสียง
 หน่วยที่ 9 การสร้างฟอร์ม
 แบบทดสอบหลังเรียนเรียน
:: หน่วยที่ 6 การสร้างตาราง (Table)
การใส่สีและพื้นหลังตาราง


การกำหนดพื้นหลังด้วยสี

สำหลับตารางจะช่วยให้เรานำเสนอข้อมูลที่ดูง่าย และเราสามารถที่จะกำหนดสีพื้นหลังหรือในแต่ละเซลล์ได้เพื่อเพิ่มลูกเล่นให้กับตารางของเรา

Attribute
ชื่อแอททริบิวท์ bgcolor
ตำแหน่งแท็ก อยู่ในแท็กเปิด <table>...</table>
รูปแบบการใช้แท็ก <table bgcolor="value">... </table>
value ชื่อสี หรือ รหัสสี

 


ตัวอย่างการใช้งาน
<body>


<table border="1" width="400" bgcolor="pink">
    <caption>กำหนดพื้นหลังตารางด้วยสี</caption>
    <tr> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr>
    <tr> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr>
    <tr> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr>
</table>
<br><br>
<table border="1" width="400">
    <caption>กำหนดพื้นหลังเซลล์ในตารางด้วยสี</caption>
    <tr ><td bgcolor="#ff005a">&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr>
    <tr><td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr>
    <tr><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td bgcolor="#db7112">&nbsp;</td></tr>
</table></body>

การแสดงผล

จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าในตารางแรกเราจะกำหนดสีพื้นหลังทั้งตารางให้เป็นสีเดียวกัน ด้วยการกำหนดแอททริบิวต์ bgcolor  ไว้ที่แท๊ก table แต่สำหรับตารางที่สอง เราสามารถกำหนดสีพื้นหลังของแต่ละเซลล์ในตารางได้ด้วยการกำหนด แอททริบิวต์ bgcolor ไว้ที่แท็ก td ของเซลล์ที่เราต้องการกำหนดสีพื้นหลัง

 

วีดีโอ

การกำหนดพื้นหลังด้วยภาพ

การกำหนดพื้นหลังของตาราง นอกจากจะกำหนดด้วยสีแล้วเรายังสามารถที่นำภาพมาเป็นพื้นหลังของตารางได้ ด้วยการกำหนดที่แอททริบิวต์ background ดังนี้ 

Attribute
ชื่อแอททริบิวท์ background
ตำแหน่งแท็ก อยู่ในแท็กเปิด <table>...</table>
รูปแบบการใช้แท็ก <table background="value">...</table>
value
url  ตำแหน่งของรูปภาพ
  - ตำแหน่งที่อยู่ภา่ยในเว็บไซต์
(background="image.gif")
  - ตำแหน่งรูปภาพที่อยู่เว็บไซต์อื่น
(background="http://www.example.com/image.gif")

ตัวอย่างการใช้งาน
<body >


<table border="1" width="400" background="img/bg.jpg">
    <caption>กำหนดพื้นหลังตารางด้วยสี</caption>
    <tr> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr>
    <tr> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr>
    <tr> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr>
</table>


</body>

การแสดงผล

จากตัวอย่างตารางจะมีพื้นหลังที่เป็นภาพทั้งหมด หากต้องการกำหนดพื้นหลังในแต่ละเซลล์ก็สามารถทำได้ ด้วยการกำหนดที่ แท็ก <td> ของแต่ละเซลล์

วีดีโอ