:: เมนูหลัก
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 หน่วยที่ 1 โลกของเว็บเพจและเว็บไซต์
 หน่วยที่ 2 เริ่มต้นกับ HTML
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 ทำไมต้องเรียนรู้ HTML
 HTML คืออะไร
 ลัษณะของภาษา HTML
 โครงสร้างภาษา HTML4
 โครงสร้างภาษา HTML5
 สิ่งใหม่ๆ ใน HTML5
 เครื่องมือที่ใช้สร้างเอกสาร HTML
 สร้างเว็บเพจแรกด้วย HTML5
 แบบฝึกหัด
 แบบทดสอบหลังเรียน
 หน่วยที่ 3 การจัดการข้อความ
 หน่วยที่ 4 การใช้ลิสต์สร้างรายการ
 หน่วยที่ 5 การแทรกภาพ
 หน่วยที่ 6 การสร้างตาราง
 หน่วยที่ 7 การเชื่อมโยงเว็บเพจด้วยลิงค์
หน่วยที่ 8 การใช้งานไฟล์วีดีโอและเสียง
 หน่วยที่ 9 การสร้างฟอร์ม
 แบบทดสอบหลังเรียนเรียน
:: หน่วยที่ 2 เริ่มต้นกับ HTML5

HTML ( Hypertext Markup Language โดย Hypertext) คือ ภาษาหลักที่ใช้ในการเขียนเว็บเพจ โดยใช้ Tag ในการกำหนดการแสดงผลต่างๆ  คำสั่ง หรือ Tag มีสองประเภท คือ แ็ท็กเดี่ยว และแท็กคู่ ปัจจุบันภาษา HTML ได้พัฒนามาถึงเวอร์ชั่น 5 และในการสร้างเอกสาร HTML สร้างด้วย Text Editor ทั่วไป อย่าง Notepad และ Edit Plus


1. อธิบายประวัติความเป็นมาของภาษา HTML ได้
2. อธิบายลักษณะของภาษา HTML ได้
3. อธิบายโครงสร้างของภาษา HTML
4. บอกความแตกต่างของ ภาษา HTML4 กับ HTML5 ได้
5. สามารถสร้าง บันทึก และแก้ไข เอกสาร HTML ได้
6. มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานHTML คือ ภาษาหลักที่ใช้ในการเขียนเว็บเพจ โดยใช้ Tag ในการกำหนดการแสดงผล HTML ย่อมาจากคำว่า Hypertext Markup Language โดย Hypertext หมายถึง ข้อความที่เชื่อมต่อกันผ่านลิ้ง (Hyperlink) Markup language หมายถึงภาษาที่ใช้ Tag ในการกำหนดการแสดงผลสิ่งต่างๆที่แสดงอยู่บนเว็บเพจ ดังนั้น HTML จึงหมายถึง ภาษาที่ใช้ Tag ในการกำหนดการแสดงผลเว็บเพจที่ต่างก็เชื่อมถึงกันใน Hyperspace ผ่าน Hyperlink นั่นเอง

(ที่มาของภาพ: http://www.qniq.com.tw/features/html5-and-advanced-media-support)