:: เมนูหลัก
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 หน่วยที่ 1 โลกของเว็บเพจและเว็บไซต์
 หน่วยที่ 2 เริ่มต้นกับ HTML
 หน่วยที่ 3 การจัดการข้อความ
 หน่วยที่ 4 การใช้ลิสต์สร้างรายการ
 หน่วยที่ 5 การแทรกภาพ
 หน่วยที่ 6 การสร้างตาราง
 หน่วยที่ 7 การเชื่อมโยงเว็บเพจด้วยลิงก์
 แบบทดสอบก่อนเรียน
การเชื่อมโยงภายในเว็บเพจเดียวกัน
 การเชื่อมโยงภายเว็บไซต์เดียวกัน
 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
 การเชื่อมโยงด้วยภาพ
 การเชื่อมโยงไปยังไฟล์
 การเชื่อมโยงเพื่อส่งอีเมล์
 การกำหนดสีการเชื่อมโยง
 แบบฝึกหัด
 แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 8 การใช้งานไฟล์วีดีโอและเสียง
 หน่วยที่ 9 การสร้างฟอร์ม
 แบบทดสอบหลังเรียนเรียน
:: หน่วยที่ 7 การเชื่อมโยงเว็บเพจด้วยลิงค์

การเชื่อมโยงเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับเว็บไซต์ ทำให้ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตเข้าดูข้อมูลหรือหน้าเว็บเพจที่ต้องการได้ด้วยการคลิก การเชื่อมโยงนี้เรียกว่า ไฮเปอร์ลิงก์(Hyperlinks) หรือเรียกสั้นว่า ลิงก์ (Link)


1. อธิบายลักษณะการใช้งานของลิงก์เชื่อมโยงรูปแบบต่าง ๆ ได้
2. สามารถสร้างลิงก์เชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บเพจได้
3. สามารถสร้างลิงก์เชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บเพจหน้าอื่นได้
4. สามารถสร้างลิงก์เชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่นได้
5. สามารถสร้างลิงก์เชื่อมโยงด้วยภาพได้
6. สามารถสร้างลิงก์เชื่อมโยงไปยังไฟล์อื่นๆ ที่ไม่ใช่เอกสาร HTML ได้
7. สามารถสร้างลิงกเชื่อมโยง์เพื่อส่ง Email ได้
8. สามารถกำหนดสีของลิงก์เชื่อมโยงได้
9. อยู่อย่างพอเพียงการเชื่อมโยงถูกนำมาใช้เพื่อการเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บอื่นๆ ซึ่งลิงก์ดังกล่าวสามารถเป็นได้ท้้งข้อความ หรือรูปภาพ สำหรับข้อความที่ถูกกำหนดให้เป็นลิงก์นั้น จะได้รับการขีดเส้นใต้ หรืออาจมีสีที่แตกต่างจากข้อความปกติ ในขณะเดียวกัน รูปภาพใดๆ ที่แสดงบนเว็บเพจ ก็สามารนำมาใช้เป็นลิงก์ได้เช่นกัน โดยข้อความหรือรูปภาพที่ถูกกำหนดเป็นลิงก์นั้น เมื่อมีการลากเมาส์ไปยังตำแหน่งดังกล่าง ก็จะแสดงสัญลักษณ์เป็นรูปนิ้วชี้  

เว็บเพจจำนวนนับล้านหน้าที่พบได้ในอินเทอร์เน็ต จะไม่มีประโยชน์เลยหากขาดการเชื่อมโยงถึงกันโดยใช้ลิงก์ (Link) ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถท่องอินเทอร์เน็ตได้โดยการคลิก (Click) เพื่อเปลี่ยนไปดูหน้าเว็บเพจต่างๆ

ปกติแล้ว ลิงก์ที่นำมาใช้เพื่อการเชื่อมโยง สามารถแบ่งออกเป็นหลายชนิดด้วยกัน คือ

1. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอก (External Links)

2. การเชื่อมโยงไปยังพื้นที่ ภายในเว็บเพจเดียวกัน (Intra-Page Links)

3. การเชื่อมโยงภายในเว็บเพจเดียวกัน (Internal Links)