:: เมนูหลัก
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 หน่วยที่ 1 โลกของเว็บเพจและเว็บไซต์
 หน่วยที่ 2 เริ่มต้นกับ HTML
 หน่วยที่ 3 การจัดการข้อความ
 หน่วยที่ 4 การใช้ลิสต์สร้างรายการ
 หน่วยที่ 5 การแทรกภาพ
 หน่วยที่ 6 การสร้างตาราง
 หน่วยที่ 7 การเชื่อมโยงเว็บเพจด้วยลิงค์
 แบบทดสอบก่อนเรียน
การเชื่อมโยงภายในเว็บเพจเดียวกัน
 การเชื่อมโยงภายเว็บไซต์เดียวกัน
 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
 การเชื่อมโยงด้วยภาพ
 การเชื่อมโยงไปยังไฟล์
 การเชื่อมโยงเพื่อส่งอีเมล์
 การกำหนดสีการเชื่อมโยง
 แบบฝึกหัด
 แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 8 การใช้งานไฟล์วีดีโอและเสียง
 หน่วยที่ 9 การสร้างฟอร์ม
 แบบทดสอบหลังเรียนเรียน
:: หน่วยที่ 7 การเชื่อมโยงเว็บเพจด้วยลิงค์
การเชื่อมโยงไปยังไฟล์


ไฟล์ประเภทนี้ได้แก่ ไฟล์รูปภาพ ไฟล์โปรแกรม, ไฟล์ซิป (Zip), ไฟล์เสียง หรือไฟล์มัลติมีเดีย ซึ่งมีลักษณะการใช้งานคล้ายกับการลิงก์แบบอื่นๆ เพียงระบุจุดหมายปลายทางไปยังไฟล์นั้น หากเป็นไฟล์รูปภาพบราวเซอร์จะเปิดให้ดูโดยอัตโนมัติ แต่ถ้าเป็นไฟล์อื่นๆ เราจะพบกับหน้าจอให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์ โดยใช้คำสั่งดังนี้

Tag
ชื่อแท็ก a
แอททริบิวต์ href
ตำแหน่งแท็ก อยู่ภายในแท็ก <body>...</body> 
รูปแบบการใช้แท็ก <a href="value">ข้อความหรือรูปภาพ</a>
ค่าที่กำหนด  ชื่อไฟล์หรือตำแหน่งไฟล์


ตัวอย่างการใช้งาน
<body>
<center>
<h3>การเชื่อมโยงไปยังไฟล์</h3>
<a href="image/pic.jpg">คลิกดูรูป</a><br><br>
<a href="image/header.psd">คลิกดาวน์โหลดไฟล์</a><br>
</center>
</body>

การแสดงผล

การเชื่อมโยงไปยังไฟล์

คลิกดูรูป
คลิกดาวน์โหลดไฟล์


เมื่อคลิกดูรูป ก็จะเปิดไปยังรูปภาพ แต่หากคลิกที่ดาวน์โหลดไฟล์ ก็จะมีการดาวน์โหลด


วีดีโอ