:: เมนูหลัก
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 หน่วยที่ 1 โลกของเว็บเพจและเว็บไซต์
 หน่วยที่ 2 เริ่มต้นกับ HTML
 หน่วยที่ 3 การจัดการข้อความ
 หน่วยที่ 4 การใช้ลิสต์สร้างรายการ
 หน่วยที่ 5 การแทรกภาพ
 หน่วยที่ 6 การสร้างตาราง
 หน่วยที่ 7 การเชื่อมโยงเว็บเพจด้วยลิงค์
 แบบทดสอบก่อนเรียน
การเชื่อมโยงภายในเว็บเพจเดียวกัน
 การเชื่อมโยงภายเว็บไซต์เดียวกัน
 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
 การเชื่อมโยงด้วยภาพ
 การเชื่อมโยงไปยังไฟล์
 การเชื่อมโยงเพื่อส่งอีเมล์
 การกำหนดสีการเชื่อมโยง
 แบบฝึกหัด
 แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 8 การใช้งานไฟล์วีดีโอและเสียง
 หน่วยที่ 9 การสร้างฟอร์ม
 แบบทดสอบหลังเรียนเรียน
:: หน่วยที่ 7 การเชื่อมโยงเว็บเพจด้วยลิงค์
การเชื่อมโยงเพื่อส่งเมล์


ถ้าเราต้องการให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมเว็บเพจของเราสามารถติดต่อเราได้ ให้เราสร้างลิงก์ที่ชี้ไปยังอีเมล์แอดเดรส (E-mail address) ของเรา โดยเมื่อผู้ใช้คลิกที่ลิงก์ เขาก็จะสามารถส่งอีเมล์มาถึงเราได้ โดยใช้รูปแบบแท็กดังนี้

Tag
ชื่อแท็ก a
แอททริบิวต์ href
คุณสมบัติ mailto:
ตำแหน่งแท็ก อยู่ภายในแท็ก <body>...</body> 
รูปแบบการใช้แท็ก <a href="mailto:value">ข้อความหรือรูปภาพ</a>
ค่าที่กำหนด value คือ email addrees


ตัวอย่างการใช้งาน
<body>
<center>
<h3>การเชื่อมโยงเพื่อส่งเมล์</h3>
<a href="mailto:[email protected]">คลิกเพื่อส่งเมล์</a><br>

</center>
</body>

การแสดงผล

การเชื่อมโยงเพื่อส่งเมล์


คลิกเพื่อส่ง E-mail

เมื่อนำเมาส์ไปชี้ตรงลิงก์อีเมล์ เมล์ก็จะปรากฏตรงแถบสถานะ และสามารถลิงค์เพื่อส่งเมล์ถึงเจ้าของเมล์ได้

 


วีดีโอ