:: เมนูหลัก
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 หน่วยที่ 1 โลกของเว็บเพจและเว็บไซต์
 หน่วยที่ 2 เริ่มต้นกับ HTML
 หน่วยที่ 3 การจัดการข้อความ
 หน่วยที่ 4 การใช้ลิสต์สร้างรายการ
 หน่วยที่ 5 การแทรกภาพ
 หน่วยที่ 6 การสร้างตาราง
 หน่วยที่ 7 การเชื่อมโยงเว็บเพจด้วยลิงค์
 แบบทดสอบก่อนเรียน
การเชื่อมโยงภายในเว็บเพจเดียวกัน
 การเชื่อมโยงภายเว็บไซต์เดียวกัน
 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
 การเชื่อมโยงด้วยภาพ
 การเชื่อมโยงไปยังไฟล์
 การเชื่อมโยงเพื่อส่งอีเมล์
 การกำหนดสีการเชื่อมโยง
 แบบฝึกหัด
 แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 8 การใช้งานไฟล์วีดีโอและเสียง
 หน่วยที่ 9 การสร้างฟอร์ม
 แบบทดสอบหลังเรียนเรียน
:: หน่วยที่ 7 การเชื่อมโยงเว็บเพจด้วยลิงค์
การเชื่อมโยงภายเว็บเพจเดียวกัน


หากเราต้องการเชื่อมโยงข้อมูลที่อยู่ในหน้าเว็บเพจเดียวกัน โดยการคลิกลิงก์เพื่อเลื่อนขึ้นหรือลง หรือไปตำแหน่งที่ต้องการภายในหน้าเดียวกัน การสร้างลิงก์แบบนี้เหมาะกับหน้าเว็บเพจที่มีเนื้อหาที่เยอะๆ  จะมีการใช้แอททริบิวต์ name ในการสร้างจุดเป้าหมายในการเชื่อมโยง เราใช้คำสั่งดังนี้

Tag
ชื่อแท็ก a
แอททริบิวต์ href , name
ตำแหน่งแท็ก อยู่ภายในแท็ก <body>...</body> 
รูปแบบการใช้แท็ก <a name="value">ข้อควาามหรือรูปภาพ</a> (สร้างจุดเชื่อมโยงปลายทาง)
<a href="#value">ข้อควาามหรือรูปภาพ</a>  (สร้างจุดเชื่อมโยงไปยังปลายทาง)
ค่าที่กำหนด value คือ ชื่อจุดหมายปลายทาง ที่ไม่ซ้ำชื่ออื่นที่อยู่ในหน้าเว็บเดียวกัน


ตัวอย่างการใช้งาน
<body>
<h3>เครือข่ายคอมพิวเตอร์</h3>
<!-- สร้างจุดเชื่อมโยง-->
<a href="#lan">เครือข่ายแลน LAN</a><br>
<a href="#man">เครือข่ายแมน MAN</a><br>
<a href="#wan">เครือข่ายแวน WAN</a><br>
<hr >
<a name="lan"></a>
<h4>เครือข่ายแลน LAN</h4> 
LAN ย่อมาจาก Local Area Network คือระบบเครือข่าย แบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันในระยะจำกัด เช่น ในอาคารเดียวกัน หรือบริเวณเดียวกันที่สามารถลากสายถึงกันได้โดยตรง
<br>
<a name="man"></a>
<h4>เครือข่ายแมน MAN</h4>
MAN ย่อมาจาก Metropolitan Area Network คือ เครือข่ายระดับเมือง ซึ่งเป็นเครือข่ายที่มักเชื่อมโยงกันเฉพาะในเขตเมืองเดียวกัน หรือหลายเขตเมืองที่อยู่ใกล้กัน ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร
<br>
<a name="wan"></a>
<h4>เครือข่ายแวน WAN</h4>
MAN ย่อมาจาก Metropolitan Area Network คือ เครือข่ายระดับเมือง ซึ่งเป็นเครือข่ายที่มักเชื่อมโยงกันเฉพาะในเขตเมืองเดียวกัน หรือหลายเขตเมืองที่อยู่ใกล้กัน ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร
</body>

การแสดงผล

เมื่อเราดูผลลัพธ์ที่ได้ในบราวเซอร์ เมื่อคลิกที่ลิงก์ที่กำหนด จะกระโดดไปยังส่วนที่ถูกตั้งชื่อเป็นจุดหมายปลายทาง (Target)


วีดีโอ