:: เมนูหลัก
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 หน่วยที่ 1 โลกของเว็บเพจและเว็บไซต์
 หน่วยที่ 2 เริ่มต้นกับ HTML
 หน่วยที่ 3 การจัดการข้อความ
 หน่วยที่ 4 การใช้ลิสต์สร้างรายการ
 หน่วยที่ 5 การแทรกภาพ
 หน่วยที่ 6 การสร้างตาราง
 หน่วยที่ 7 การเชื่อมโยงเว็บเพจด้วยลิงค์
 แบบทดสอบก่อนเรียน
การเชื่อมโยงภายในเว็บเพจเดียวกัน
 การเชื่อมโยงภายเว็บไซต์เดียวกัน
 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
 การเชื่อมโยงด้วยภาพ
 การเชื่อมโยงไปยังไฟล์
 การเชื่อมโยงเพื่อส่งอีเมล์
 การกำหนดสีการเชื่อมโยง
 แบบฝึกหัด
 แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 8 การใช้งานไฟล์วีดีโอและเสียง
 หน่วยที่ 9 การสร้างฟอร์ม
 แบบทดสอบหลังเรียนเรียน
:: หน่วยที่ 7 การเชื่อมโยงเว็บเพจด้วยลิงค์
การเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์เดียวกัน


ถ้าเราต้องการเชื่อมโยงเว็บเพจจากหน้าหนึ่งไปยังหน้าเว็บเพจอื่นที่อยู่ในเว็บไซต์เดียวกัน เช่นเรามีเว็บเพจอยู่จำนวน หน้าที่ต้องการเชื่อมโยงถึงกัน สามารถทำได้ดังนี้

Tag
ชื่อแท็ก a
แอททริบิวต์ href
ตำแหน่งแท็ก อยู่ภายในแท็ก <body>...</body> 
รูปแบบการใช้แท็ก <a href="value">ข้อควาามหรือรูปภาพ</a>
ค่าที่กำหนด value คือ  ชื่อไฟล์หรือตำแหน่งของเว็บเพจที่ต้องการเชื่อมโยง


ตัวอย่างการใช้งาน
<body>
<img src="pic1.jpg" width=" 150" align="left">ย่าโมเป็นคนโคราช เกิดในตระกูลผู้ดีเก่าในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี พระเจ้าตากสินมหาราช เกิดเมื่อ พ.ศ. 2314 ท่านเป็นคนที่งามพร้อม กิริยา มารยาท <a href="page1.html">คลิกอ่านต่อ</a>
<hr>
<img src="pic2.jpg" width=" 150" align="left">ปาลิโอ เขาใหญ่ (Palio Khao Yai )
สถานที่ช็อปปิ้ง ที่สวยงาม Palio Khao Yai walking street & shopping center ที่นี่สะดุดตาด้วยการออกแบบและสร้างเป็นแบบ <a href="page2.html">คลิกอ่านต่อ</a>
</body>

การแสดงผล

จากตัวอย่างการเชื่อมโยงก็จะสามารถคลิก "คลิกอ่านต่อ" จากเว็บเพจ home.html เพื่อเปิดไปยังเว็บเพจที่กำหนดไว้ ก็จะทำให้เราสามารถเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บเพจอื่นได้

 

หลักการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์เดียวกัน

การเชื่อมโยงเว็บเพจแบบนี้เราเรียกว่าการเชื่อมโยงแบบ Relative Path Names ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้ในการเชื่อมโยงไฟล์เว็บเพจ โดยมีหลักการดังนี้

1. กรณีเว็บเพจอยู่ในไดเรกทอรี่เดียวกัน

        

   จากภาพ เราสามารถใช้ <a href…> แล้วอ้างอิงตำแหน่งของเว็บเพจที่ต้องการเชื่อมโยงได้เลย ถ้าเปรียบเทียบเว็บเพจทั้งสามคือคน  ที่อยู่ในห้องเดียวกัน ก็สามารถมองเห็นกัน เวลาจะคุยกันก็เรียกเชื่อได้เลย เช่นเดียวกันการเชื่อมโยงก็สามารถ อ้างถึงชื่อไฟล์ได้เลย เป็นการเชื่อมโยงจาก home.html ไปยัง page1.html และ page2.html ดังนี้

 

ตัวอย่างการใช้คำสั่ง  <a href="page1.html">คลิกอ่านต่อ</>
                                           <a href="page2.html">คลิกอ่านต่อ</>

จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าเวลาอ้างถึงไฟล์เว็บเพจ ก็สามารถอ้างถึงชื่อได้เลย

 

 

2. กรณีเว็บเพจที่จะเชื่อมโยงอยู่ในไดเร็กทอรี่ที่ต่ำกว่า

 

 จากภาพแสดงให้เห็นว่า เว็บเพจ home.html จะอยู่ในโฟล์เดอร์หลักคือ Web project แต่อีกสองเว็บเพจที่ต้องการเชื่อมโยงไปหา จะเก็บอยู่ในโฟล์เดอร์ web ก็เปรียบเสมือนว่า Web Project เป็นห้องใหญ่ แล้วมี ห้องเล็กที่อยู่ข้างในอีกหนึ่งห้องคือ web   ดังนั้น ถ้า home.html ต้องการจะเจอกับ page1.html และ page2.html จะต้องเดินเข้าไปอีกห้อง

 

ตัวอย่างการใช้คำสั่ง  <a href="web/page1.html">คลิกอ่านต่อ</>
                              <a href="web/page2.html">คลิกอ่านต่อ</>

จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า จะมีการอ้างถึงชื่อโฟล์เดอร์ ตามดัวยเครื่องหมาย ( / ) และชื่อเว็บเพจ ตามลำดับ

 

 

3. กรณีเว็บเพจที่จะเชื่อมโยงอยู่ในไดเร็กทอรี่ที่สูงกว่า

 

 จากภาพแสดงให้เห็นว่า เว็บเพจ home.html จะอยู่ในโฟล์เดอร์รองคือ web แต่อีกสองเว็บเพจที่ต้องการเชื่อมโยงไปหา จะเก็บอยู่ในโฟล์เดอร์ Web Project เป็นโฟล์เดอร์หลัก ก็เปรียบเสมือนว่า Web Project เป็นห้องใหญ่ แล้วมี ห้องเล็กที่อยู่ข้างในอีกหนึ่งห้องคือ web   ดังนั้น ถ้า home.html ต้องการจะเจอกับ page1.html และ page2.html จะต้องเดินออกมาจากห้องถึงจะเจอกับทั้งสองเว็บเพจ

 

ตัวอย่างการใช้คำสั่ง  <a href="../page1.html">คลิกอ่านต่อ</>
                              <a href="../page2.html">คลิกอ่านต่อ</>

จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า การเดินออกมาจากห้องของ home.html จะใช้เครื่องหมาย ( . ) จุด ตามด้วยเครื่องหมาย ( / ) ตามด้วยชื่อเว็บเพจ


วีดีโอ