:: เมนูหลัก
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 หน่วยที่ 1 โลกของเว็บเพจและเว็บไซต์
 หน่วยที่ 2 เริ่มต้นกับ HTML
 หน่วยที่ 3 การจัดการข้อความ
 หน่วยที่ 4 การใช้ลิสต์สร้างรายการ
 หน่วยที่ 5 การแทรกภาพ
 หน่วยที่ 6 การสร้างตาราง
 หน่วยที่ 7 การเชื่อมโยงเว็บเพจด้วยลิงค์
 แบบทดสอบก่อนเรียน
การเชื่อมโยงภายในเว็บเพจเดียวกัน
 การเชื่อมโยงภายเว็บไซต์เดียวกัน
 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
 การเชื่อมโยงด้วยภาพ
 การเชื่อมโยงไปยังไฟล์
 การเชื่อมโยงเพื่อส่งอีเมล์
 การกำหนดสีการเชื่อมโยง
 แบบฝึกหัด
 แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 8 การใช้งานไฟล์วีดีโอและเสียง
 หน่วยที่ 9 การสร้างฟอร์ม
 แบบทดสอบหลังเรียนเรียน
:: หน่วยที่ 7 การเชื่อมโยงเว็บเพจด้วยลิงค์
การเชื่อมโยงด้วยภาพ


เพื่อทำให้เว็บเพจดูน่าสนใจ เราอาจใช้ภาพ (Image) เป็นลิงก์ เชื่อมกับเว็บเพจอื่นแทนการใช้ข้อความธรรมดา การใช้ภาพเป็นลิงก์เชื่อมไปยังเว็บเพจอื่นนั้นทำได้โดยการใช้คำสั่ง

Tag
ชื่อแท็ก img
แอททริบิวต์ src
ตำแหน่งแท็ก อยู่ภายในแท็ก <a>...</a> 
รูปแบบการใช้แท็ก <img src="url">
ค่าที่กำหนด url            ตำแหน่งของรูปภาพ
                - ตำแหน่งที่อยู่ภายในเว็บไซต์
                  (src="image.gif")
                - ตำแหน่งรูปภาพที่อยู่เว็บไซต์อื่น
                  (src="http://www.example.com/image.gif")


ตัวอย่างการใช้งาน
<body>
<h3>การเชื่อมโยงด้วยภาพ</h3>
<a href="http://www.facebook.com"><img src="fb.png"></a><br>
<a href="http://www.youtube.com"><img src="yt.png"></a><br>
</body>

การแสดงผล

เมื่อเราคลิกรูป ก็จะเปิดไปยังเว็บที่เรากำหนดไว้ ทั้งนี้เราสามารถใช้ในการเชื่อมโยงได้ทุกรูปแบบ


วีดีโอ