:: เมนูหลัก
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 หน่วยที่ 1 โลกของเว็บเพจและเว็บไซต์
 หน่วยที่ 2 เริ่มต้นกับ HTML
 หน่วยที่ 3 การจัดการข้อความ
 หน่วยที่ 4 การใช้ลิสต์สร้างรายการ
 หน่วยที่ 5 การแทรกภาพ
 หน่วยที่ 6 การสร้างตาราง
 แบบทดสอบก่อนเรียน
เริ่มสร้างตาราง
 การปรับขนาดตาราง
 การกำหนดความกว้างของคอลัมน์
 การใส่หัวเรื่องให้กับตาราง
 การใส่ข้อความกำกับตาราง
 การกำหนดระยะห่างของช่องเซลล์
 การผสานเซลล์
 การใส่พื้นหลังให้กับตาราง
 การจัดตำแหน่งตารางและข้อมูล
 การใส่รูปภาพในตาราง
 การแบ่งส่วนตาราง
 แบบฝึกหัด
 แบบทดสอบหลังเรียน
 หน่วยที่ 7 การเชื่อมโยงเว็บเพจด้วยลิงค์
หน่วยที่ 8 การใช้งานไฟล์วีดีโอและเสียง
 หน่วยที่ 9 การสร้างฟอร์ม
 แบบทดสอบหลังเรียนเรียน
:: หน่วยที่ 6 การสร้างตาราง (Table)
การกำหนดความกว้างของคอลัมน์


การนำเสนอข้อมูลด้วยตารางบางครั้งจำเป็นต้องมีกาำรกำหนดความกว้างของคอลัมน์ ในตารางที่มีขนาดแตกกต่างกัน ซึ่งเราสามารถกำหนดความกว้างของคอลัมน์โดยใช้ แอททริบิวต์ width ในแท๊ก <td>..</td> ได้ดังนี้

Attribute
แอททริบิวท์ width
ตำแหน่งแท็ก อยู่ในแท็กเปิด <td>...</td>
รูปแบบการใช้แท็ก <td width="value">... </td>
value ค่ากำหนดเป็นตัวเลขมีหน่วยเป็นพิกเซล หรือ %

 


ตัวอย่างการใช้งาน
<body>

<h3>กำหนดความกว้างของคอลัมน์</h3>
<table border="1" width="300">
    <tr><td width="200">กว้าง 200</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td></tr>
    <tr><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr>
    <tr><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr>
</table>


</body>

การแสดงผล

จากตัวอย่างการกำหนดขนาดความกว้างของคอลัมน์ที่ 1 จะเห็นได้ว่าจะกำหนดแค่คอลัมน์เดียวในแถวแรก แถวอื่น ๆ ก็ไม่ต้องกำหนดเพราะ เนื่องจากเป็นคอลัมน์เดียวกัน  หากเราต้องการกำหนดในแต่ละคอลัมน์อื่น ๆ ก็สามารถกำหนด ในแท๊ก <td> ของแต่คอลัมน์ได้เลย

 


วีดีโอ