:: เมนูหลัก
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 หน่วยที่ 1 โลกของเว็บเพจและเว็บไซต์
 หน่วยที่ 2 เริ่มต้นกับ HTML
 หน่วยที่ 3 การจัดการข้อความ
 หน่วยที่ 4 การใช้ลิสต์สร้างรายการ
 หน่วยที่ 5 การแทรกภาพ
 หน่วยที่ 6 การสร้างตาราง
 แบบทดสอบก่อนเรียน
เริ่มสร้างตาราง
 การปรับขนาดตาราง
 การกำหนดความกว้างของคอลัมน์
 การใส่หัวเรื่องให้กับตาราง
 การใส่ข้อความกำกับตาราง
 การกำหนดระยะห่างของช่องเซลล์
 การผสานเซลล์
 การใส่พื้นหลังให้กับตาราง
 การจัดตำแหน่งตารางและข้อมูล
 การใส่รูปภาพในตาราง
 การแบ่งส่วนตาราง
 แบบฝึกหัด
 แบบทดสอบหลังเรียน
 หน่วยที่ 7 การเชื่อมโยงเว็บเพจด้วยลิงค์
หน่วยที่ 8 การใช้งานไฟล์วีดีโอและเสียง
 หน่วยที่ 9 การสร้างฟอร์ม
 แบบทดสอบหลังเรียนเรียน
:: หน่วยที่ 6 การสร้างตาราง (Table)
การจัดตำแหน่งตารางและข้อมูล


การกำหนดตำแหน่งของตาราง

ในการสร้างตารางนั้นเราสามารถกำหนดการจัดวางตำแหน่งของตารางบนหน้าจอ โดยสามารถกำหนดให้อยู่ด้านซ้าย ขาว และ ตรงกลาง

Attribute
ชื่อแอททริบิวท์ align
ตำแหน่งแท็ก อยู่ในแท็กเปิด <table>...</table>
รูปแบบการใช้แท็ก <table align="value">... </table>
value
left ซ้าย
center กึ่งกลาง
right ขวา

 


ตัวอย่างการใช้งาน
<body>


<table border="1" width="400" align="center">
    <caption>กำหนดตำแหน่ง ตรงกลาง</caption>
    <tr> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr>
    <tr> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr>
    <tr> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr>
</table>
<br>
<table border="1" width="400" align="right">
    <caption>กำหนดตำแหน่ง ขวา</caption>
    <tr> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr>
    <tr> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr>
    <tr> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr>
</table>
<br>
<table border="1" width="400" align="left">
    <caption>กำหนดตำแหน่ง ขวา</caption>
    <tr> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr>
    <tr> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr>
    <tr> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr>
</table></body>

การแสดงผล

จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าในตารางแรกเราจะกำหนดสีพื้นหลังทั้งตารางให้เป็นสีเดียวกัน ด้วยการกำหนดแอททริบิวต์ bgcolor  ไว้ที่แท๊ก table แต่สำหรับตารางที่สอง เราสามารถกำหนดสีพื้นหลังของแต่ละเซลล์ในตารางได้ด้วยการกำหนด แอททริบิวต์ bgcolor ไว้ที่แท็ก td ของเซลล์ที่เราต้องการกำหนดสีพื้นหลัง

 

วีดีโอ

การกำหนดตำแหน่งข้อมูลแนวนอน

การกำหนดตำแหน่งข้อมูลในแนวนอนจะเป็นการกำหนดให้ข้อมูลที่อยู่ในเซลล์ให้อยู่ในตำแหน่ง ซ้าย กึ่งกลาง และขวา

Attribute
ชื่อแอททริบิวท์ align
ตำแหน่งแท็ก อยู่ในแท็กเปิด <tr>...</tr> และ <td>...</td>
รูปแบบการใช้แท็ก <tr align="value">...</tr> และ <td align="value">...</tr>
value
left ซ้าย
center กึ่งกลาง
right ขาว

ตัวอย่างการใช้งาน
<body >


<table align="center" border="1" width="300" height="200">
    <caption>กำหนดตำข้อมูลในแนวนอน</caption>
    <tr align="center"> <td>ข้อมูล</td> <td>ข้อมูล</td> <td>ข้อมูล</td> </tr>
    <tr> <td>ข้อมูล</td> <td>ข้อมูล</td> <td>ข้อมูล</td> </tr>
    <tr> <td align="right">ข้อมูล</td> <td>ข้อมูล</td> <td>ข้อมูล</td> </tr>
</table>


</body>

การแสดงผล

จากตัวอย่างหากต้องการกำหนดตำแหน่งข้อมูลทั้งแถว ก็สามารถกำหนดที่แท็ก <tr> แต่หากต้องการกำหนดบางเซลล์เท่านั้น ก็ทำได้โดยกำหนดที่แท็ก <td> ในเซลล์ที่ต้องการ

 

วีดีโอ


การกำหนดตำแหน่งข้อมูลแนวตั้ง

การกำหนดตำแหน่งข้อมูลในแนวนอนจะเป็นการกำหนดให้ข้อมูลที่อยู่ในเซลล์ให้อยู่ในตำแหน่ง ซ้าย กึ่งกลาง และขวา

Attribute
ชื่อแอททริบิวท์ valign
ตำแหน่งแท็ก อยู่ในแท็กเปิด <tr>...</tr> และ <td>...</td>
รูปแบบการใช้แท็ก <tr valign="value">...</tr> และ <td valign="value">...</tr>
value
top บน
middle กึ่งกลาง
bottom ล่าง
baseline ตามเส้นฐาน

ตัวอย่างการใช้งาน
<body >


<table align="center" border="1" width="300" height="200">
    <caption>กำหนดตำข้อมูลในแนวตั้ง</caption>
    <tr valign="top"> <td>ข้อมูล</td> <td>ข้อมูล</td> </tr>
    <tr valign="middle"> <td>ข้อมูล</td> <td>ข้อมูล</td></tr>
    <tr> <td>ข้อมูล</td> <td valign="bottom">ข้อมูล</td></tr>
</table>


</body>

การแสดงผล

จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าข้อมูลในเซลล์ถูกจัดตำแหน่งแนวตั้งตามค่าที่กำหนด แต่ช่องที่ไม่ได้กำหนดเช่น เซลล์ที่ 1 ของแถวที่ 3 ไม่ด้กำหนด ข้อมูลจะอยู่ที่ค่าเริ่มต้นคืออยู่กึ่งกลางของเซลล์ เหมือกับแถวที่ 2 ที่กำหนดให้อยู่กึ่งกลาง


วีดีโอ