:: เมนูหลัก
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 หน่วยที่ 1 โลกของเว็บเพจและเว็บไซต์
 หน่วยที่ 2 เริ่มต้นกับ HTML
 หน่วยที่ 3 การจัดการข้อความ
 หน่วยที่ 4 การใช้ลิสต์สร้างรายการ
 หน่วยที่ 5 การแทรกภาพ
 แบบทดสอบก่อนเรียน
รู้จักกับภาพกราฟิกชนิดต่าง ๆ
 การแทรกภาพบนเว็บเพจ
 การใส่ข้อความกำกับภาพ
 การปรับขนาดภาพบนเว็บเพจ
 การจัดรูปภาพร่วมกับข้อความ 
 การใส่ภาพพื้นหลังให้กับเว็บเพจ
 แบบฝึกหัด
 แบบทดสอบหลังเรียน
 หน่วยที่ 6 การสร้างตาราง
 หน่วยที่ 7 การเชื่อมโยงเว็บเพจด้วยลิงค์
หน่วยที่ 8 การใช้งานไฟล์วีดีโอและเสียง
 หน่วยที่ 9 การสร้างฟอร์ม
 แบบทดสอบหลังเรียนเรียน
:: หน่วยที่ 5 การแทรกภาพ
รู้จักกับภาพกราฟิกชนิดต่าง ๆ


การใช้ภาพกราฟิกในเว็บเป็นส่วนประกอบที่ช่วยดึงดูดความสนใจ และทำให้ข้อความที่เห็นในเว็บเพจเข้าใจได้ง่าย ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงภาพกราฟิกชนิดต่างๆ ที่นิยมใช้ในเว็บเพจ

ภาพกราฟิกมีรูปแบบการจัดเก็บหลายชนิด โดยแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันในเรื่องของขนาดไฟล์ที่ใชในการเก็บภาพ และจำนวนสีที่แสดงได้ สำหรับการสร้างเว็บเพจนั้นกราฟิกที่ใช้ส่วนใหญ๋เป็นชนิด GIF (ไฟล์ภาพมีนามสกุลเป็น .gif)   ชนิด JPEG (ไฟล์ภาพมีนามสกุลเป็น .jpg) และ ชนิด PNG (ไฟล์ภาพมีนามสกุล .png) ทั้ง GIF  JPEG และ PNG นั้นมีข้อดีและข้อเสีย ต่อไปนี้จะกล่าวถือการเลือกชนิดกราฟิกที่เหมาะสมในการสร้างเว็บเพจ

ไฟล์ภาพชนิด GIF

ภาพ GIF (Graphics Interchange Format) รองรับจำนวนสีสูงสุดเพียง 8 บิต (256 สี) ดังนั้น จึงเหมาะกับภาพพื้นฐานทั่วไป ที่ระดับความละเอียดและสีต่างๆ จำนวนไม่มาก เช่น ภาพประเภทตราสัญลักษณ์ (Logo) ภาพการ์ตูนคลิปอาร์ต หรือภาพอื่นๆ ที่มีรายละเอียดสีไม่ซับซ้อน ซึ่งนอกจากจะมีความจุต่ำแล้วยังสามารทำเป็นภาพื้นหลังโปร่งใสและนำมาสร้างภาพเคลื่อนไหวได้

ไฟล์ภาพชนิด JPEG

ภาพชนิด JPEG (Joint Photographic Experts Group ) มักจะบันทึกเป็นนามสกุล jpeg หรือ jpg ได้รับความนิยมสูงมาก รองรับจำนวนสีที่มีความแตกต่างได้มากถึง 24 บิต (16 ล้านสี) ซึ่งนอกจากจะแสดงผลภาพที่ดีแล้ว ยังมีความจุต่ำ ดังนั้น จึงมักถูกนำไปใช้เพื่อการบันทึกภาพถ่ายต่างๆ

ไฟล์ภาพชนิด PNG

ภาพชนิด PNG เป็นการนำคุณสมบัติเด่นของ JPG และ GIF มารวมเข้าไว้ด้วยกัน รองรับสีที่มีจำนวนมากถึง 24 บิต เหมือน JPG อีกทั้งยังสามารถกำหนดพื้นหลังให้เป็นแบบโปร่งใสได้เช่นเดียวกับ GIF ในขณะเดียวกันก็มีความจุต่ำ