:: เมนูหลัก
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 หน่วยที่ 1 โลกของเว็บเพจและเว็บไซต์
 หน่วยที่ 2 เริ่มต้นกับ HTML
 หน่วยที่ 3 การจัดการข้อความ
 หน่วยที่ 4 การใช้ลิสต์สร้างรายการ
 หน่วยที่ 5 การแทรกภาพ
 แบบทดสอบก่อนเรียน
รู้จักกับภาพกราฟิกชนิดต่าง ๆ
 การแทรกภาพบนเว็บเพจ
 การใส่ข้อความกำกับภาพ
 การปรับขนาดภาพบนเว็บเพจ
 การจัดรูปภาพร่วมกับข้อความ 
 การใส่ภาพพื้นหลังให้กับเว็บเพจ
 แบบฝึกหัด
 แบบทดสอบหลังเรียน
 หน่วยที่ 6 การสร้างตาราง
 หน่วยที่ 7 การเชื่อมโยงเว็บเพจด้วยลิงค์
หน่วยที่ 8 การใช้งานไฟล์วีดีโอและเสียง
 หน่วยที่ 9 การสร้างฟอร์ม
 แบบทดสอบหลังเรียนเรียน
:: หน่วยที่ 5 การแทรกภาพ
การจัดรูปภาพร่วมกับข้อความ 


 การแทรกภาพในเว็บเพจนั้นเป็นขั้นตอนแรก ในการนำภาพมาประกอบเข้ากับเว็บเพจเพื่อให้น่าสนใจ ในหัวข้อนี้จะเป็นการจัดตำแหน่งของรูปภาพ ร่วมกับข้อความเพื่อให้เนื้อหานั้นมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ด้วยการใช้แอททริบิวท์ align

Attribute
ชื่อแอททริบิวท์ align
ตำแหน่งแท็ก <img >
รูปแบบการใช้แท็ก <img src="url" align="ตำแหน่ง">
value
ตำแหน่งในการจัดว่างมีค่าดังนี้
bottom ให้ขอบล่างภาพเสมอขอบล่างข้อความ
left จัดภาพอยู่ทางซ้าย
middle ใ้ห้กึ่งกลางภาพเสมอกึ่งกลางข้อความ
right  จัดภาพอยู่ทางขวา
top ให้ขอบภาพบนเสมอขอบบนข้อความ

 

ตัวอย่างการใช้งาน
<body>
<h2><p align="center">การจัดข้อความร่วมกับภาพ</p></h2>
<p>
<img src="pic.jpg" width="100" align="bottom"> Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text
</p>
<hr>
<p>
<img src="pic.jpg" width="100" align="left"> Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text
</p>
<hr>
<p>
<img src="pic.jpg" width="100" align="middle"> Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text
</p>
<hr>
<p>
<img src="pic.jpg" width="100" align="right"> Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text
</p>
<hr>
<p>
<img src="pic.jpg" width="100" align="top"> Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text
</p>
</body>

การแสดงผล


วีดีโอ


จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่ารูปภาพกับข้อความก็จะอยู่ตามตำแหน่งที่กำหนด แต่บางครั้งข้อความกับรูปภาพอยู่ชิดกันมาเกินไป


การกำหนดระยะห่างระหว่างรูปภาพกับข้อความ


จากหัวข้อที่แล้วเป็นการกำหนดตำแหน่งกับข้อความให้อยู่ร่วมกัน ในหัวข้อนี้จะเป็นการกำหนดระยะหว่างของรูปภาพกับข้อความ ด้วยการใช้แอททริบิวท์ vspace และ hspace

Attribute
ชื่อแอททริบิวท์ vspace , hspan
ตำแหน่งแท็ก <img >
รูปแบบการใช้แท็ก <img src="url" valign="ระยะห่างบนล่าง" halign="ระยะห่างซ้ายขวา">
value ระยะห่างกำหนดเป็นพิกเซล

ตัวอย่างการใช้งาน
<body>
<h2><p align="center">การจัดข้อความร่วมกับภาพ</p></h2>
<p>
<img src="pic.jpg" width="100" align="left"> Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text
</p>
<hr>
<p>
<img src="pic.jpg" width="100" align="left" hspace="20" vspace="10"> Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text
</p>
</body>

การแสดงผล

 


วีดีโอ