:: เมนูหลัก
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 หน่วยที่ 1 โลกของเว็บเพจและเว็บไซต์
 หน่วยที่ 2 เริ่มต้นกับ HTML
 หน่วยที่ 3 การจัดการข้อความ
 หน่วยที่ 4 การใช้ลิสต์สร้างรายการ
 หน่วยที่ 5 การแทรกภาพ
 แบบทดสอบก่อนเรียน
รู้จักกับภาพกราฟิกชนิดต่าง ๆ
 การแทรกภาพบนเว็บเพจ
 การใส่ข้อความกำกับภาพ
 การปรับขนาดภาพบนเว็บเพจ
 การจัดรูปภาพร่วมกับข้อความ 
 การใส่ภาพพื้นหลังให้กับเว็บเพจ
 แบบฝึกหัด
 แบบทดสอบหลังเรียน
 หน่วยที่ 6 การสร้างตาราง
 หน่วยที่ 7 การเชื่อมโยงเว็บเพจด้วยลิงค์
หน่วยที่ 8 การใช้งานไฟล์วีดีโอและเสียง
 หน่วยที่ 9 การสร้างฟอร์ม
 แบบทดสอบหลังเรียนเรียน
:: หน่วยที่ 5 การแทรกภาพ
การใส่ข้อความกำกับภาพ


 เราควรใส่ข้อความกำกับภาพ (Alternative text) ในกรณีที่ผู้ใช้กำหนดให้บราวเซอร์ไม่โหลดภาพมาแสดงเพราะต้องการอ่านเฉพาะข้อความ ข้อความกำกับภาพนี้จะปรากฎแทนภาพ ซึ่งถึงแม้ผู้ใช้จะไม่เห็นภาพในเว็บเพจ แต่ก็สามารถอ่านคำบรรยายจากภาพเพื่อทราบว่าภาพนั้นคืออะไรได้ ที่จริงแล้วการใช้ความกำกับภาพก็มีประโยชน์สำหรับผู้ใช้บราวเซอร์ธรรมดาด้วย เพราะข้อความกำกับภาพจะปราฎในขณะที่ภาพกำลังโหลดอยู่ ทำให้ผู้ใช้ที่รออยู่ทราบว่า ภาพนั้นคอือะไรก่อนภาพจะถูกโหลดมาครบ สำหรับการแทกรข้อความกำักับภาพทำได้โดยใช้แอททริบิวท์ alt

แอททริบิวท์ (Attribute)

Attribute
ชื่อแอททริบิวท์ alt
ตำแหน่งแท็ก <img >
รูปแบบการใช้แท็ก <img src="url" alt="ข้่อความกำกับ">

 

ตัวอย่างการใช้งาน
<body>
<h2><p align="center">การใส่ข้อความกำกับภาพ</p></h2>
<img src="images/jv1.jpg" alt="ดอกทองกวาว">
<p>
     ดอกทองกวาว ต้นทองกวาวเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่สูงประมาณ 10–15 เมตร
</p>

</body>

การแสดงผล
การแทรกภาพ

จากตัวอย่างเมื่อบราวเซอร์ไม่สามารถโหลดภาพขึ้นมาแสดงผลได้ ก็จะปรากฎข้อความกำกับภาพขึ้นมาแทน ก็จะทำให้ผู้เข้าชมเว็บเพจรู้ว่าภาพนั้นเป็นภาพอะไรวีดีโอ